بازی فکری مدل پرونده شرلوک 13 گروگان | مدل میپل کینگ
بازی فکری مدل پرونده شرلوک 13 گروگان | مدل میپل کینگ
بازی فکری مدل پرونده شرلوک 13 گروگان | مدل میپل کینگ

بازی فکری مدل پرونده شرلوک 13 گروگان | مدل میپل کینگ

۹۵٫۰۰۰
افزودن به سبد

کارآگاه! عدالت به تو نیاز داره وسایلتو جمع کن!

رییس مافیا به تازگی بعد از بستری شدن در بیمارستان فوت میکند!

دلیل مرگ چیه؟ تیمت رو آماده کن و پرونده رو حل کن.

13 گروگان یکی از 18 پرونده شرلوک است که در آن شما و تیمتون سعی میکنید با حذف کردن یک سری از داده های پرت و نگه داشتن مدارک اصلی بازی معما رو حل کنید.

آیا شما میتونید درست تشخیص بدین و داده های پرت رو حذف کنید و با حل معما یک پا شرلوک هلمز بشید یا با حذف مدارک اصلی، پرونده رو پیچیده کنید و در نهایت ببازید.

ادامه از 3 نسخه آخرین تماس،مقبره مجسمه و مرگ در 4 جولای